سازه ترکیبی که گروه تهران عمران آن را اجرا می کند ترکیبی از سازه های فلزی و سازه چوبی است که سعی شده معایب سازه چوبی را حذف نموده و مزیت های سازه ی فلزی را جایگزین آن کنیم و همچنین از مزیت های سرعت اجرا، چشم نوازی، سبک بودن وزن و دیگر حسن های سازه ی چوبی نیز بهره مند شویم. لذا این نوع سازه با تفاوت حدودا 15% نسبت به سازه ی تمام چوبی انتخاب بهتری خواهد بود که مزیت های آن می تواند چشم را روی اختلاف مبلغ ببندد. ماندگاری و عدم نیاز به تعمیر و نگهداری نقطه ی قوت این سبک سازه است.