لمبه چیست؟

روی اکثر سطوح، فلزی، بتنی، دیوار سفالی،کاشی و سطوح دیگر با قابلیت پیچ خوری و میخ خوری قابل نصب است اما به طور معمول نصب لمبه نیاز به زیرسازی دارد و دلایل مشخصی برای این امر وجود دارد. اولا با اجرای زیرسازی به طور صحیح تراز افقی و عمودی سطح کار اصلاح می‌شود و در وهله ی بعدی اتصال راحت لمبه به چوب زیرسازی با میخ اسکا یا تیپو سرعت اجرا را بالاتر برده و اتصال ایمن تری به ما می‌دهد دلایل دیگر هم می‌توان برای اهمیت زیرسازی نام برد مانند انعطاف در اجرای طرح های مختلف است ؛ گاهی طراحی معماری با زیر کار مطابقت نداشته و با استفاده از چوب زیرسازی می‌توان طرح مورد نظر را پیاده سازی نموده و روی آن لمبه کوبید. که گاهی ممکن است زیر سازی به دلایل مختلف دو مرحله داشته باشد و یکبار با پروفیل آهنی و یکبار با چوب زیرسازی اجرا شود که زمان اجرا،هزینه و اجرت را افزایش خواهد داد،مناسب ترین مثال برای این حالت می‌تواند اجرای لمبه روی سقف های تیرچه و یونولیت باشد که نیاز به آهنکشی و سپس زیرسازی چوبی دارد.

تزئینات لمبه

در پایان اجرای لمبه، برای افزودن به زیبایی و پوشاندن باگ های ناگزیر مانند درزهای انقطاع، لبه های کار،سر شاخه ها و... از نبشی،زهوار و کنجی استفاده میشود که البته به طور معمول اجرای این مرحله از اجرای لمبه جداست و قیمت متریال و اجرت اجرا به قیمت نهایی افزوده میشود،لذا به عنوان کار

نصب لمبه

روی اکثر سطوح، فلزی، بتنی، دیوار سفالی،کاشی و سطوح دیگر با قابلیت پیچ خوری و میخ خوری قابل نصب است اما به طور معمول نصب لمبه نیاز به زیرسازی دارد و دلایل مشخصی برای این امر وجود دارد. اولا با اجرای زیرسازی به طور صحیح تراز افقی و عمودی سطح کار اصلاح می‌شود و در وهله ی بعدی اتصال راحت لمبه به چوب زیرسازی با میخ اسکا یا تیپو سرعت اجرا را بالاتر برده و اتصال ایمن تری به ما می‌دهد دلایل دیگر هم می‌توان برای اهمیت زیرسازی نام برد مانند انعطاف در اجرای طرح های مختلف است ؛ گاهی طراحی معماری با زیر کار مطابقت نداشته و با استفاده از چوب زیرسازی می‌توان طرح مورد نظر را پیاده سازی نموده و روی آن لمبه کوبید. که گاهی ممکن است زیر سازی به دلایل مختلف دو مرحله داشته باشد و یکبار با پروفیل آهنی و یکبار با چوب زیرسازی اجرا شود که زمان اجرا،هزینه و اجرت را افزایش خواهد داد،مناسب ترین مثال برای این حالت می‌تواند اجرای لمبه روی سقف های تیرچه و یونولیت باشد که نیاز به آهنکشی و سپس زیرسازی چوبی دارد.

درخواست خدمات