گروه ویلاسازی تهران عمران،  ساخت ویلاهای متفاوت اسکلت بتنی را، در کارنامه خود دارد که البته در این نوع سازه هم با حفظ اولویت‌های امنیت، صرفه اقتصادی و احترام به محیط زیست، سبک کاری ویژه‌ای را پیاده سازی می‌نماید که قطعاً اولویت‌های قابل توجهی با دیگر اجراها را دارا می‌باشد.

نمای چوبی خارجی و تزئینات ویژه ی چوبی در داخل همچنین استفاده ی حداقلی از بلوک و سفال و سبک سازی ساختمان از مزیت های منحصر به فرد اجرای ما در سازه های بتنی است.